söndag 24 februari 2008

IF Elfsborg, förening eller bolag?

Den fjärde mars håller IF Elfsborg årsmöte och en fråga som väckt viss debatt är styrelsens förslag på stadgeändring. Stadgeändringen syftar till att möjliggöra att i ett senare skede bedriva den sportsliga verksamheten i bolagsform. Så här skriver styrelsen på www.elfsborg.se

"Styrelsen vill betona att det inte är aktuellt att sälja eller överlåta hela eller delar av ett ev sportbolag till utomstående. 100 % av ett ev. sportbolag skall ägas av den ideella föreningen IF Elfsborg! För att tydliggöra detta föreslås en stadgeändring innebärande att utförsäljning av hela eller delar av sportbolag, inte får ske utan föregående beslut med 2/3 majoritet på föreningens stämma."

Frågan om bolagisering var även uppe för diskussion på Guliganernas årsmöte den 18/2 där Jochim Modigh och Tore Stenbäcken närvarade. De invändningar som togs upp där rör i första hand grundprincipen att IF Elfsborg bör vara en förening och inte ett bolag även om det fortfarande är 100% medlemsägt. Den andra aspekten är att om man tagit första steget och bolagiserat föreningen har man tagit ett steg närmare att genom ett andra årsmöte välja att sälja ut delar av föreningen.

Vi vet inte inte hur framtida styrelsesammansättningar ser ut och hur snabbt IF Elfsborgs nuvarande positiva kapital kan försvinna. För många av oss supportrar känns det skrämmande att tänka på hur ett årsmöte om några år kan handla om att IF Elfsborg har ekonomiska problem eller ser en möjlighet att satsa genom att sälja ut delar av bolaget i aktieform. "Det enda" som krävs är två tredjedelar av rösterna, med tanke på hur få utav IF Elfsborgs medlemmar som besöker ett årsmöte är det inte speciellt svårt att få igenom om en styrelse verkligen vill. Genom att bolagisera IF Elfsborg nu förkortas vägen i framtiden för "Berth Milton-typer" att äga aktier i vår förening om man ska se det från den mörka sidan.

Dagens styrelse har tillsatt en utredning som avslutas under våren. Mycket tyder på att man lär komma fram till att det är mest gynnsamt för IFE att bedriva den sportsliga verksamheten i bolagsform av skattetekniska skäl. Frågan är om det är ett alternativ att vänta ut den utredningen och följa tendenserna från skattemyndigheterna ytterligare en tid? Isåfall skulle stadgeändringen och sedan även bolagiseringen ske nästa årsmöte.

Vi på Elfsborgsläktaren hoppas att IF Elfsborgs styrelse och övriga intressenter har förståelse för skepsisen inför bolagisering hos många av IF Elfsborgs medlemmar. Även om styrelsen menar väl är rädslan stor att fatta felbeslut som i längden innebär att vi privatpersoner, supportrar, medlemmar tappar kontrollen över det lilla inflytande vi har i vår förening. Det som kan verka vara konspirationsteorier är många gånger sund misstänksamhet för att inte personer inom klubbledningar ska syssla med FC Gothia spekulationer och liknande som kan utarma fotbollens själ.

Inga kommentarer: