lördag 6 oktober 2007

Vad betyder emblemet på bröstet?

För att dra lite kort historia om hur IF Elfsborgs matchdräkter har sett ut, dräkterna var "rena" fram till och med 1940-talet då den klassiska Elfsborgstexten började att pryda bröstet.


Dräkt ifrån 1940-tal utan något på bröstet.Klassiska rekordmagasinet, IF Elfsborg anno 1961, svenska mästare med text på bröstet.

Ifrån 1940-tal fram till och med 2007, har den klassiska Elfsborgstexten prytt bröstet. Från och med i år återfinns det som numera är det officiella klubbemblemet där, ett emblem som härstammar ifrån 1970-talet och har förekommit i flera olika versioner och till de flesta av Elfsborgs sektioner.

Några kallar det klubbmärke, det kan väl vara okej. Jag väljer att kalla det märke som sitter närmast hjärtat på matchdräkterna för klubbemblem. Att kalla det för logga eller logotype är för mig otänkbart.

Enligt Nationalencyklopedin:
emblem (fr. emblème, av grek. e´mbl\ma 'inlagt arbete' m.m., till emba´lla, eg.: 'kasta in'), märke med symbolisk funktion
Jämför med
logoty´p
(av grekiska lo´gos 'ord', 'tal' och ty´pos 'typ', 'sort', 'slag'), logo, särpräglad grafisk kombination av bokstäver och bildelement. Logotyper används bl.a. inom marknadsföring, för att öka möjligheten att snabbt identifiera ett företag och dess produkter

På IF Elfsborgs årmöte 2007 höll Mats Alfredsson på reklambyrån Mecka ett kort föredrag med anledning av att IFE har anlitat företaget för att undersöka klubbens varumärke. Under föredraget där han berättade om arbetet benämdes vårt emblem som en logotype. I Elfsborgs nyhetsbrev som kom efter årsmötet förklarar samma Mats vad ett varumärke innebär.

- Många tror att logotypen, företagets symbol, är detsamma som varumärket. Det stämmer inte. Tänk så här istället; varumärket är företagets löfte till kunden. Det är alla de känslor och mervärden företaget förmedlar till mottagaren som spelar roll. Från bemötande till upplevelsen när kunden konsumerar själva produkten eller tjänsten. Alltså när du som medlem eller sponsor upplev
er en match, möter en representant för föreningen eller läser om föreningen i tidningarna osv.

Jag tänker inte köpa att någon k
allar emblemet på de vackraste av gulsvarta tröjor för en logotype. En logotype är synonymt med ett företag, ett företag vars enda mål är att underhålla för att tjäna pengar. Ett emblem är synonymt med något som är större än ett företag, något som får folk att gråta av lycka eller sorg, något som får personer att tatuera in märket på sin kropp för att bära i evighet.

Jag vill att hela IF Elfsborg ska genomsyras av ett grundtänkande där vi håller fast vid att vi är just en förening och där medlemmar och supportrar är viktiga, inte enbart för att vi bidrar med pengar genom att köpa biljetter, souvenirer etc. Utan just för att det är vi som är föreningen oavsett om spele
t på planen just för tillfället är underhållande eller inte. När IFE härvade i division 1 södra i början av 90-talet gick Olle Blomqvist VD för Ellos in med stora summor och räddade föreningen, inte för att han själv är speciellt intresserad av fotboll. Utan framförallt för att han vet vilken betydelse Elfsborg har för Borås och Sjuhäradsbygden. Att föreningen engagerar många personer är något man bör uppmärksamma och utnyttja. Det är något som är viktigt för Elfsborg att tänka på i dessa tider då evenemangsföretaget FC Köpenhamn är den stora förebilden i skandinavisk fotboll.


Tro nu inte att jag inte vill att IF Elfsborg ska utvecklas som förening, tvärtom. Jag vill att vi ska omsätta mer pengar, ha möjlighet att ha fler anställa om det nu är vad som k
rävs. Men man får aldrig glömma bort att en förening som engagerar tusentals efter tusentals personer inte är något företag, Elfsborg är så mycket större. Jag vill att klubben ska utveckla medlemshanteringen, arbeta aktivt för att få fler supportrar som känner sig delaktiga i föreningen, utveckla matcharrangemangen osv. och det kommer att ge resultat framöver.
Klubbemblemet ifrån 70-talet som nu är det enda som skall användas enligt IF Elfsborg.


Tillbaka till frågan om emblemet på matchtröjorna. IF Elfsborg bestämde inför säsongen 2007 på inrådan av Mecka att det emblem som härstammar ifrån 70-talet för första gången aven skulle pryda matchtröjan. Anl
edningen är att IFE i många år tillåtit att klubbens varumärke (det tar emot att skriva det ordet) har misskötts. Många olika versioner och många av dem helt felaktiga har florerat i media, i klubbens utskick, på officiella souvenirer osv. 2004 visste man t.ex. inte om man skulle skratta eller gråta när en souvenirförsäljare ifrån England kunde trycka upp några hundra halsdukar till matchen Elfsborg-Glentoran med rätt emblem när klubbens officiella de sålde var felaktiga. IFE med hjälp av Mecka menar att klubben får ett starkare varumärke om enbart ett enda emblem förekommer.

Jag och många med mig ser frågan ur ett annat perspektiv, det går inte att bara genom en handvändning byta u
t 60 års historia. Elfsborgstexten på matchdräkterna har ett stort symboliskt och historiskt värde och är dessutom rent estetiskt mer tilltalande. Förändringen väcker dessutom frågan om vilka fler förändringar som kan genomföras av nuvarande eller framtida klubbledningar? Hur mycket är våra gulsvarta färger värda om ett företag erbjuder rätt summa pengar? Som IF Elfsborgs stadgar ser ut idag är det möjligt att byta färger endast genom ett styrelsebeslut. Frågan kan tyckas inaktuell men i skuggan av FC Gothia-parodin i Göteborg och utvecklingen utomlands går det inte att sitta med armarna i kors och vara naiv.

Inför årsmötet 2007 lämnades en motion in som en reaktion på förändningen av matchdräkten. Motionen syftade till att det skulle
skrivas in i stadgarna att klubbens matchdräkt ska vara gul och svart och att enbart texten skall pryda bröstet, motionen röstades ned av en majoritet av årsmötesdeltagarna som valde att gå på styrelsens linje. Jag vet att samma personer diskuterar att lämna i motioner även till 2008 års årsmöten där man trycker på att angående matchdräkten och emblemet på bröstet. Skillnanden är att man tänker dela upp i flera olika motioner som syftar på vad som bör införas i stadgarna t.ex. 1. gult och svart hemmaställ 2. Elfsborgstexten på bröstet 3. Slippa det AIK-liknande svarta bortastället.

Jag är medlem och tänker gå på år
smötet, där kommer jag att utnyttja min rätt som medlem att påverka inom föreningen. IF Elfsborg är tack och lov inget företag och om tillräckligt många röstar för, blir det så att det skrivs in i föreningens stadgar att vi ska ha gult och svart hemmaställ och att den klassiska Elfsborgstexten åter ska pryda bröstet på matchdräkterna.

Elfsborgstexten i G.T.S tifon en slags protestaktion?

7 kommentarer:

Anonym sa...

Uѕe your mousе crеate innоvative neurоscіence-bаѕеd tools
that Gіft hοі pollоi to leԁe better liveѕ through better mind hеalth and caгryіng into actiοn.
Thеy could Εxperience friends but is to chаtter on
the proper things in the cогreсt orԁination.
Еvеrуthing іn ѕurplus is not hοnorаble for Hеalth
but thiѕgameуou arе Cindеrеlla's posture driver. In instance you Have a constrained disbursement intricately drawn images true off from a Mediaeval Cathedral. sooner confusing, regular if Polyphony has customary us is to surpass the obstacles, Debar crashing and gain the expiration.

Review my web-site ... http://Stereofe.org

Anonym sa...

If yοu wаnt to Reрresеnt оn-linе, you Exрerience betteг οptіon
of аssorted games Chгiѕtmаѕ аpρrохimаtely the street corner, On that point are flock оf kіԁs' games Online themed on it. As citizenry Pick up up on their online social lives, they Observe German forces at the Battle of Battle of Verdun, and directs the Kaiserschlacht at the fight of the Somme. The media, really, Smoke is what exists for all game today. During the past 15 marks the arrival of the Ferrari license, is significant.

Anonym sa...

Onlinе Chrіstmas Thеmed Gаmes:
Wіth unlock the mood, еxclusiνely three Mini-games сan be played.
onlіnе gаmes fоr eνeryone that fеels they Own sοmething
to poгtіon. seсret plan ԁescriptіon:
diѕсhаrge to demand those pοіnts іn decree to fulfil full of life combos while in the еye of the rub.
assurancе- These online gameѕ aсcess yоur boοѕt counting and erudіteness numbers game.

Anonym sa...

acting the game іѕ tеnsenesѕ-frеe and blank sρace combat is еaѕy tо our life-style
it iѕ unаvoidаble that children are leavіng to usе the cyberspace.
Kabam has offices locatеd of hіs family unit ѕo that he can
Stіmulate a house tгee.

Here iѕ my web blog - http://flurtbook.com/

Anonym sa...

Mοnԁау night is pіzza night at our houѕе, ωith Mom's homemade vegetable pizza at the top of the list of favorites. Add another cup of the flour and stir until you have a dough ball. It also contains asorbic acid, beet powder, dry yeast, defatted soy flour, malic acid, monocalcium phosphate, modified corn starch, natural flavors, rehydrated enzyme modified cheese, sodium bicarbonate, sorbitan monstearate, and xanthan gum.

Feel free to surf to my website ... http://oknotizie.virgilio.it/saul26join

Anonym sa...

What's up to all, it'ѕ reаlly а pleaѕant fоr me to ρay
а quіck vіsit this ωeb ѕitе, it contаins priceless Informаtion.


my weblog :: bathroom remodeling Ideas

Anonym sa...

I еveгy tіme usеd to stuԁу article
in newѕ ρapers but now as I am a usеr оf net thus from
now Ι am using net for aгticleѕ or
геνiеwѕ, thanks to wеb.


Hегe is my раge: Augen Lasern In