söndag 16 mars 2008

Bevara vår ståplatskultur del III

Dags för tredje och sista delen i Elfsborgsläktarens artikelserie om att bevara vår ståplatskultur. Vi har konstaterat att ståplatserna spelat en viktig roll rent historiskt för att bygga upp och forma den supporterkultur och identiteten som finns kring IF Elfsborg. Vi är många som fruktar att det i framtiden finns risk för att stående publik helt förbjuds, vilket skulle innebära ett hårt slag för dagens supporterkultur och stor risk för höjda biljettpriser.

Förändringens vindar blåser inom svensk fotbolls högsta beslutande organ SvFF och SEF ivrigt påhejade av UEFA. Efter några års upptrappning av det man ser som problem kring svensk fotboll med bland annat pryoteknik har röster höjts om att gå den brittiska vägen där man förbjuder ståplats och inför hårdare regler. Ett första steg som redan är taget är att från och med år 2010 enbart bevilja ståplatssektioner på dispens till supportrar på maximalt 20% av arenans totala kapacitet för svenska elitföreningar (allsvenskan och superettan).

- Men det skall vara ståplatser som direkt kan omformas till sittplatser, säger Bosse Lundqvist, som också är ordförande i Djurgården. Blir det bråkigt skall ståplatssektionen kunnat göras om till sittplatser. Källa GP

Motiveringen till att man använder ståplatserna som slagträ i kampen för att få en lugnare publik är inte att ståplatserna i sig orsakar problem. Kravallstaketen alá 80-tal som var en bidragande orsak till att många klämdes ihjäl på Hillsborough 1989 är borttagna på nästan alla svenska arenor. Klubbar runt om i landet släpper inte in fler åskådare än vad läktarna är avsedda för och det finns gott om nödutgångar och avbärarräcken. Även beslutsfattarna vet om att det inte är läktarformen i sig som är avgörande, ståplatser i Sverige år 2008 är inte farliga. Vår egen Borås Arena är ett tydligt exempel på att man kan bygga nya moderna arenor med stor andel ståplatser som funkar perfekt ur säkerhetssynpunkt. På läktare med sittplatser där supportrar står upp ändå likt kortsidorna på Råsunda eller Sthlm stadion sker fler incidenter t.ex. Det SvFF/SEF vill åt är att kunna ha fullständig koll, alla som släpps in ska sitta/stå på sin plats och kunna identifieras som ett led i en process att kunna forma publiken och supporterkulturen efter sina egna önskemål.

När man tagit steget att endast tillåta 20% ståplatser efter dispens är inte steget långt till att i framtiden helt förbjuda ståplatser likt utvecklingen i de flesta länder i Europa. I England förbjöds ståplatserna helt efter säsongen 1994 som ett led i dåvarande regeringens omfattande arbete med att få bort problemen kring de brittiska arenorna. Heysel och Hillsbourgh-katastroferna framförallt hade satt press på att något var tvunget att ske och ståplatserna fick ta en stor del av smällen för andra problem. Idag kan vi se hur brittisk fotboll utvecklats till big buisness sedan det bara blev all-seated arenor. Många nya eller ombyggda arenor fylls upp av fotbollsturister som har råd att betala de dyra biljettpriserna. Undersökningar visar att sedan början på 1990-talet har biljettpriset i grova drag gått upp med 600% i Premier League. Hade ståplats funnits kvar hade man haft svårt att motivera de kraftiga höjningarna av priset men med enbart sittplatser har alla klubbar dragit in i karusellen med TV-avtal, högre transfersummor, sign-on bonusar och löner. De som drabbas är de vanliga supportrarna, ungdomarna och barnfamiljerna som inte längre har råd att gå på matcherna i lika stor utsträckning som innan. Undersökningar visar att medelåldern för besökare i högsta divisionen ligger på 43 år, många ungdomar stängs ute från arenorna. Källa DN


De höjda biljettpriserna tillsammans med allt hårdare regler har gjort att stämningen på många arenor i UK försämrats kraftigt. Åskådare som stått upp för mycket under matchen blir utkastade och är man säsongsbiljettsinnehavare får man svårt att förnya till nästa år. Bortaföljen som ansetts stå upp för mycket hotas att inte bli tilldelade biljetter osv. På Emirates Stadium har man ett system där åskådare kan SMS:a om någon i närheten ropar eller gör olämpliga saker så kommer vakter och tar hand om vederbörande. Säkerhetstänkandet håller på att bli en ren parodi...


Brittiska fotbollssupportrar är givetvis inte nöjda med situationen och det förs en debatt om att återinföra säkra ståplatssektioner för alla de som vill ha alternativet att stå upp (till förhoppningsvis även lägre priser) Vägen verkar dock vara lång för att kunna påverka beslutsfattare i UK. Läs mer kom kampen på www.standupsitdown.co.uk eller se de klippen nedan ifrån Sky Sport News.


http://youtube.com/watch?v=hI2GpPsznkA Del 1

http://youtube.com/watch?v=9_6RheC4bNQ Del 2


Även beslutsfattare i form av förbund och klubbar i Sverige verkar tro att de kan äta kakan och ha den kvar samtidigt. Om det i framtiden blir enbart sittande åskådare där alla sitter på sin plats, succesivt än mer regler, lättare att identifiera och slänga ut tror de ändå att det kommer vara samma stämning, inramning med tifon osv? Skulle inte tro det... Vi fotbollssupportrar kallas ofta för konspirationsteoretiker, men är det så konstigt? Istället för att föra en dialog och ha en förståelse för supporterkultur har de senaste årens utveckling varit att klyftorna mellan SvFF/SEF och supportrar i Sverige har ökat. Jag är en av de första att skylla mycket på oss supportrar själva, det har tagit för lång tid innan vi äntligen bildat en supporterunion som kan föra 20-30 000 supportrars talan. Och inom många supporterled behöves en rejäl dos självrannsakan kring vad man håller på med för att komma på rätt spår.

Men framförallt är det SvFF/SEF som i högsta grad bidragit till de ökade klyftorna. 2005 var sista året man bjöd in supporterrepresentanter till de årliga säkerhetsmötet för allsvenska och superettanklubbar. Även om vi supportrar inte hade mycket att säga till om innan heller blir vi nu inte ens inbjudna. Samma beslutande organ har även tagit bort möjligheten att kunna söka dispens för laglig pyroteknik på svenska arenor. Enda följden av detta är att den olagliga pyrotekniken har ökat dramatiskt och varför är inte så konstigt att förstå. Tar man bort det lagliga alternativet och den sansade diskussionen ökar enbart klyftorna och bristen på förståelse mellan berörda parter. Supportrar utan hopp om att kunna påverka reagerar med att revoltera och det är inte direkt något nytt samhällsfenomen. Kontentan blir ett utanförskap och att SvFF/SEF försöker kriminalisera pyrotekniken. Klubbar som GAIS som inofficiellt tillåtit sina supportrar att bränna av några enstaka nödbloss på en folktom yta i samband med träninsgmatch på försäsongen har nu fått hårda bannor och lär bestraffas med böter. Hade det varit bättre att de brände "olagligt" mitt i folkmassan? Jag vill inte lägga fokus på pyroteknik i den här artikeln men det är ett tydligt exempel på ett problem som påverkar ståplatsernas vara eller icke vara. Kan man föra en nyanserad debatt och titta på alternativ kan man lösa en stor del av problemet.Fullsatt Elfsborgsläktare

För trots att alla sk. experter inom media utan koll på supporterkultur återupprepar samma mantra om att följa den brittiska vägen och ta bort ståplats finns det bra säkra alternativ. I Tyskland var man på 1990-talet på väg att förbjuda ståplatser men klubbarna sa nej mycket tack vare en stark tysk supporterunion. Bundesliga har ståplatser för supportrar på alla arenor vilket har medfört att man har billiga biljetter, bra stämning och Europas högsta publiksnitt. På många arenor i Tyskland är ståplats så populärt att man tar bort sittplatser för att få fler ståplatssektioner. Även ståplatserna i Sverige och på Borås Arena tror jag har en fortsatt ljus framtid om man tittar mer på alternativ likt Tyskland i samband med att båda parter närmar sig varandra. Genom förståelse, dialog och genom att erbjuda alternativ kan man lösa mycket problem.

För att bevara ståplatser i Sverige även på lång sikt krävs att det kommer igång en nyanserad och sakling diskussion kring varför ståplatser är viktiga att bevara såväl i Borås som i hela Sverige. Sture Svensson i IF Elfsborgs styrelse är den som representerar oss i elitföreningarnas beslutande organ SEF och i Borås Arena AB. IFEs röst väger lika tungt som övriga klubbars och det är mångas förhoppning att vår förening ska ta ett beslut att aktivt arbeta för ståplatsernas bevarande på längre sikt i alla lägen. Hur kan följderna se ut om det i framtiden enbart blir sittplatser i Borås? Alla som har lust att betala 200 spänn för en sittplats på kortsidan på Borås Arena räck upp en hand?! Vi har en ståplatskultur att bevara, vi är många som vill ha kvar alternativet att se matcherna stående, vi vill att ungdomar ska kunna se matcherna billigt och vi vill skapa stämning.

Bevara vår ståplatskultur!
/Andy Capp

5 kommentarer:

Anonym sa...

Bra skrivet!

Anonym sa...

Så jävla rätt!

Anonym sa...

Bevara ståplats! Bra skit!

Anonym sa...

Otroligt bra!!!

Anonym sa...

Bra intiativ till en sådan här artikelserie, och roligt att se det stora engagemanget i frågan. Hoppas fler klubbar kan föra en debatt och påverka denna stora fråga samt de många andra rörande vår supporterkultur.

/Jens
Häcken